Győri Szolgáltatási SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

 Telefon: 96/516-716                    9023 Győr, Földes Gábor utca 34-36.             E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szakgimnázium (volt szakközépiskola)

Írta: Proháczik János
on 17 november 2015
Találatok: 20125

GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

PÁLFFY MIKLÓS KERESKEDELMI ÉS LOGISZTIKAI SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

9023 Győr, Földes Gábor utca 34–36. Tel.:96/516-716, fax: 96/516-713

E-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

OM azonosító: 203038

Feladatellátási hely azonosító: 004

Tagintézmény-vezető:Leszkovich György

Fogadóóra: hétfő 10.00–11.00

Pályaválasztási felelős: Horváthné Csonka Gabriella tagintézmény-vezető helyettes

Fogadóóra: szerda 13-15,30 óra és csütörtök 10-12 óra
(telefonon történő előzetes egyeztetés alapján más időpont is lehetséges 96/516-722)

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS

A 2017/2018-as tanévben 3 szakgimnáziumi osztály indítását tervezzük a kereskedelmi és logisztikai képzési területen:

Tanulmányi terület megnevezése

(tanult idegen nyelv)

Képzési idő Felvehető létszám Osztály-szám Tagozat-kód

Idegen nyelvi előkészítő évfolyamra épülő képzés

Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat

(I. idegen nyelv: angol)

5 +1év 16 fő 0,5 4001

Idegen nyelvi előkészítő évfolyamra épülő képzés

Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat

(I. idegen nyelv: német)

5 + 1 év 16 fő 0,5 4002

Általános tantervű képzés

Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat

(idegen nyelv: angol vagy német)

4+1 év 34 fő 1 4011

Általános tantervű képzés

Kereskedelem ágazat

(idegen nyelv: angol vagy német)

4+ 1 év 34 fő 1 4012

A Nemzetgazdasági Minisztérium – amely a szakképzés irányítását és a szakképző intézmények fenntartását végzi -, a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrumot, ezen belül tagintézményünket jelölte ki az eddig a Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakgimnáziumban oktatott szakképzések meghirdetésére, így hagyományos képzéseink az alábbiakkal egészülnek ki:

Tanulmányi terület megnevezése

(tanult idegen nyelv)

Képzési idő Felvehető létszám Osztály-szám Tagozat-kód

Általános tantervű képzés

Nyomdaipari ágazat

(idegen nyelv: angol vagy német)

4 +1év 34 fő 1 4013

Általános tantervű képzés

Sport ágazat

(idegen nyelv: angol vagy német)

4 + 1 év 34 fő 1 4014

Nyelvi előkészítő évfolyam (5+1 év)

I. idegen nyelv: angol                     Tagozatkód: 4001

I. idegen nyelv: német                    Tagozatkód:4002

Ebben az osztálytípusban a tanulók az előkészítő évfolyamon magas óraszámban tanulják az I. idegen nyelvet, és megkezdik a II. idegen nyelv tanulását is.. Az idegen nyelvek mellett kiemelt szerepet kap az informatika oktatása is.

A nyelvi előkészítő évfolyamot követő tanévtől a tanulók a Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazatban készülnek az érettségi vizsgára, ahol a közismeretei tárgyak mellett szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat is tanulnak, így a 12. évfolyam végén az érettségi bizonyítvánnyal együtt Vámügyintéző és Pénzügyi ügyintéző szakképesítést kapnak.

Ebben az osztálytípusban a tanulók a teljes képzési idő alatt 2 idegen nyelvet tanulnak.

Az érettségi vizsgát követően, a szakképző évfolyamon a tanulók 1 év alatt Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző szakképesítést szerezhetnek.

Általános tantervű képzés (4+1 év)

Tagozatkód: 4011

A 9-12. évfolyamon közismereti és szakmai előkészítő képzés folyik a Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazatban. A 4 év során a tanulók kiemelt óraszámban sajátítják el a választott idegen nyelvet (angolt vagy németet). Az érettségi bizonyítvánnyal együtt Vámügyintéző és Pénzügyi ügyintéző szakképesítést szerezhető.

Az érettségi vizsgát követően, a szakképző évfolyamon a tanulók 1 év alatt Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző szakképesítést kaphatnak.

Általános tantervű képzés (4+1 év)

Tagozatkód: 4012

A 9-12. évfolyamon közismereti és szakmai előkészítő képzés folyik a Kereskedelem ágazatban. A 4 év során a tanulók kiemelt óraszámban sajátítják el a választott idegen nyelvet (angolt vagy németet). Az érettségi bizonyítvánnyal együtt Eladó szakképesítés szerezhető.

Az érettségi vizsgát követően, a szakképző évfolyamon a tanulók 1 év alatt választásuk alapján Kereskedő vagy Kereskedelmi képviselő szakképesítést kaphatnak. Konkrét szakképesítést csak a 12. évfolyamon kell választani.

Kiadványszerkesztő technikus szakgimnáziumi képzés

Tagozatkód: 4013

A kiadványszerkesztő technikus szakgimnáziumi osztály célja, hogy a 9–12. évfolyamon felkészítse a tanulókat a szakgimnáziumi érettségi vizsgára. A szakmai órákon nyomdai és tipográfiai alapismereteket, színtani alapokat, képszerkesztést, képkezelő programok működését, kezelését tanulják, jártasságot szereznek az újságszerkesztés formai vonatkozásában, képessé válnak kiadványok megtervezésére, készítésére, honlapok megalkotására, arculattervezésre.

Az érettségi vizsgát tett tanulóink a 13. évfolyamon továbbtanulhatnak a Kiadványszerkesztő technikus (OKJ 54 213 06) szakképzésen, továbbá olyan felkészültséget nyújtunk, amellyel eredményesen lehet felvételizni felsőoktatási intézményekbe.

Sport- szakgimnáziumi képzés

Tagozatkód: 4014

A sport- szakgimnáziumi osztály célja, hogy a 9-12. évfolyamon felkészítse a tanulókat a sikeres érettségi vizsgára, sportszakmai elméleti és gyakorlati alapozással. A rendszeres edzés lehetőségét biztosítjuk tanulóinknak, hogy élsportolóként szép sikereket érjenek el. 

Az érettségi vizsgát tett tanulóink a 13. évfolyamon továbbtanulhatnak a Fitness - wellness instruktor képzésben (OKJ 54 813 01), továbbá olyan felkészültséget nyújtunk, amellyel eredményesen lehet felvételizni felsőoktatási intézményekbe.

Tanulóink minden szakgimnáziumi tagozaton kötelező jelleggel tesznek érettségit szakmai előkészítő tantárgyból, ez a megszerezhető szakképesítés feltétele.

Az érettségi bizonyítvánnyal egyidőben megszerezhető szakképesítések:

Pénzügyi ügyintéző (részszakképesítés) 51344 04

A munkaterület rövid leírása:

-          közreműködik a vállalati pénzügyi folyamatok végrehajtásában

-          a vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással  kapcsolatos nyilvántartásait vezeti

-          közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában

-          kezeli a pénzügyekkel kapcsolatos iratanyagokat

Vámügyintéző 51 344 03

A munkaterület rövid leírása:

-          az Európai Közösségen belüli és kívüli országokkal folytatott áruforgalommal kapcsolatos intézkedéseket hajt végre

-          kezeli az előbbihez kapcsolódó elektronikus nyilvántartásokat, rendszereket és iratanyagokat

-          kapcsolatot tart a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámhatósági feladatokat ellátó szerveivel

-          közreműködik az eljárások, valamint a hatóság által lefolytatott és végrehajtott vizsgálatok, ellenőrzések lebonyolításában

Eladó 34 341 01

A munkaterület rövid leírása:

-          kiszolgálja, tájékoztatja a vevőket

-          átveszi az árut, gondoskodik annak raktározásáról

-          előkészíti értékesítésre az árut

-          értékesítéssel kapcsolatos feladatokat lát el

-          betartja a kereskedelmi egység működtetésével kapcsolatos szabályokat

A szakképzési évfolyamon választható szakmák:

A választható szakmák módosulhatnak, hiszen az egyes képzési formák indításakor a jogszabályi változásokat és a mindenkori munkaerő-piaci igényeket is figyelembe vesszük.

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 54 841 11

A munkaterület rövid leírása:

-          tervezi és lebonyolítja a logisztikai folyamatokat

-          kiválasztja a legalkalmasabb fuvarozási módot

-          útvonalat tervez

-          kapcsolatot tart különböző hatóságokkal, szervekkel

-          fuvarozási kárügyeket intéz

-          tervezi és lebonyolítja a készletezési folyamatokat

Kereskedő 54 341 01

A munkaterület rövid leírása:

-          irányítja, szervezi és ellenőrzi a kereskedelmi egység szabályszerű működését

-          nyilvántartásokat vezet, adatokat szolgáltat központnak, tulajdonosoknak, hatóságoknak, szerveknek

-          vállalkozást hoz létre, működtet

-          Marketing tevékenységet, piackutatást végez

-          E-kereskedelmi tevékenységet folytat

Kereskedelmi képviselő 54341 02

A munkaterület rövid leírása:

-          kereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatos ügyeket intéz

-          különböző árukat és szolgáltatásokat ad el

-          cégképviseletet lát el a kereskedelmi ügyletekben

-          piackutatási tevékenységet végez

-          folyamatos üzleti kapcsolatot tart fenn a vevőkkel

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

A felvételi eljárás során, egy pontrendszer alapján rangsoroljuk az egyes tanulmányi területre jelentkező tanulókat.

A felvételi eljárásban megszerezhető maximális pontszám: 200 pont, amelyből

max. 100 pont az általános iskolai eredmények alapján érhető el,

további max. 100 pont a felvételi vizsga során szerezhető.

Az általános iskolai tanulmányi eredmények közül az 5., 6., 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatokat vesszük figyelembe a következő tantárgyakból:

  • magyar nyelv,
  • irodalom,
  • matematika,
  • idegen nyelv,
  • történelem.

A felvételi vizsga: központi írásbeli vizsga.

A központi vizsgán a tanulóknak központilag kiadott, egységes követelményeket tartalmazó  feladatlapot kell kitölteniük.

A vizsga időpontja: 2017. január 21. 10 óra. (Pótfelvételi időpontja: 2017. január 26. 14 óra.)

A központi írásbeli vizsgára a tanulónak külön kell jelentkeznie 2016. december 9-ig!

A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók esetleges, egyéni kedvezményeiről a jogszabályban meghatározott intézmények szakvéleménye alapján az iskola igazgatója dönt.

A tanulónak szakmai egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie.

(A szakmai egészségügyi alkalmassági vizsgálatnál kizáró okok: a súlyos orthopédiai, kardiológiai, pulmonológiai, neurológiai, audiológiai betegségek; továbbá a kifejezett, beszédhiba; a rossz, nem korrigált/ korrigálható látásélesség, egyensúlyban nem tartható, súlyos bőrbetegségek. Egyéni elbírálás szerint, a későbbi szakmai orientáció meghatározása mellett lehetőség van az epilepsziás megbetegedésben szenvedők, a színtévesztők alkalmasítására is. A felmerülő kérdésekre az 516-729–s telefonon kedden, csütörtökön és pénteken 8,00-16,00 között ad tájékoztatást az iskola-egészségügyi szolgálat.)

Kollégiumi elhelyezés: a felvételt nyert, kollégiumot igénylő lány tanulóinknak a Kossuth Zsuzsanna Kollégiumban biztosítunk elhelyezést (Győr, Szigethy Attila út 65–67.)

Étkezési lehetőség: az iskolánktól nem messze található Kossuth Zsuzsanna Kollégiumban biztosítjuk nem kollégista tanulóinknak az ellátást.

Iskolánkról folyamatosan időszerű információkhoz jut a www.palffy.hu honlapunkon.

Nyitott kapuk napjai:2016. november 15. (kedd) és november 16.  (szerda) 15 óra.

Vonalban

Oldalainkat 53 vendég és 0 tag böngészi